FÖRENINGEN BARNHAGEN

ENGAGERADE FÖRÄLDRAR

Ett kooperativ

Barnhagen är ett föräldrakooperativ. Förskolans personal sköter den pedagogiska delen av verksamheten och föräldrarna hjälper till med det praktiska och administrativa. I övrigt följer vi kommunens vanliga regler och kösystem för förskoleverksamhet.

Som vi sår…

Som förälder hjälper man till med följande:

 • Sitter med i Styrelsen eller har en annan ansvarsuppgift (se nedan)
 • Deltar i ca 2 medlemsmöten/termin.
 • Vaktar barnen ca 2 eftermiddagar/termin.
 • Deltar i en gemensam städ- och fixardag/termin.
 • Städar förskolans lokaler ca 5ggr/termin. Till detta finns det också möjlighet att anlita en städfirma.

Se medlemmars åligganden i detalj längre ned på denna sida.

 

… skördar vi

I gengäld får man ovanligt bra insyn i barnens vardag och får möjlighet at påverka deras förskolemiljö. Man lär också känna barnens vänner och deras föräldrar på ett naturligt sätt och man kan bidra till att utveckla verksamheten med egna idéer och färdigheter. Föräldrarnas insatser gör också att vi kan ha en ovanligt bra personaltäthet på Barnhagen.

Tack vare föräldrarnas engagemang och personalens högkvalitativa arbete har vi lyckats skapa en verksamhet där barnen trivs och utvecklas fantastiskt bra. Kommunens och Skolinspektionens enkäter bekräftar också att vi har några av Uppsalas nöjdaste personal och föräldrar. Om också ni uppskattar de möjligheter som en kooperativ förskola erbjuder och kan ställa upp med det extra engagemang som krävs är ni varmt välkomna att bli en del av Barnhagens gemenskap. Kontakta oss gärna för mer information och eventuellt besök.

Organisationen

Föreningen Barnhagen är en ideell förening som startade 1988. Medlemmar är de föräldrar som har sitt/sina barn inskrivna på förskolan. Varje år väljer medlemmarna en styrelse samt särskilda ansvarsposter.

Medan förskolechefen är ansvarig för den pedagogiska verksamheten är Styrelsen huvudman för förskolan och har det juridiska ansvaret. Styrelsen har också arbetsgivaruppdraget och ansvarar för förskolans administration, ekonomi och föreningsfrågor.

De föräldrar som inte är med i Styrelsen har istället andra ansvarsposter för t.ex. hemsidan, festerna, revisionen, valberedningen, inne- och utefix mm.

Kontaktuppgifter till Styrelsen och alla ansvarsposterna finns här.
Mera detaljerade kontaktuppgifter samt information om föreningen, årsredovisningar mm finns på Mina sidor (kräver inloggning).

Medlemmars åligganden

Medlemmar i Föreningen Barnhagen förbinder sig att:

 • Följa föreningens stadgar
 • Aktivt delta i föreningens möten, vanligtvis ett medlemsmöte under höstterminen och årsmöte under vårterminen
 • Utföra eget arbete i enlighet med föreningens beslut:
  − att ansvara för städning enligt schema vid 4–7 tillfällen per termin
  − att ha föräldratjänst mellan 14:45–17:00 vid 2–3 tillfällen per termin, vilket innebär verksamhet i barngruppen under personalens planeringstid
  − att vid akut personalbrist, i mån av möjlighet, vara beredd att kunna hoppa in som tillfällig vikarie på förskolan
  − att arbeta i styrelsen, valberedning, som revisor, i fixargrupp, som IT-ansvarig eller i festkommittén i enlighet med upprättade arbetsbeskrivningar
 • Under uppsägningstiden fullgöra alla skyldigheter enligt ovan samt enligt föreningens stadgar, oavsett om barnet är på förskolan eller ej
 • Vid uppehåll i utnyttjandet av platsen kortare än sex månader fullgöra alla skyldigheter enligt ovan samt enligt föreningens stadgar.