VERKSAMHET

RÖTTER & VINGAR

Barnhagens förskola erbjuder barnen en trygg, rolig och lärorik miljö. Den övergripande målsättningen för vår verksamhet är att barnen ska ha roligt och känna glädje när de är på förskolan.

Med målen i Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) som utgångspunkt och genom ett tematiskt arbetssätt med sagan i fokus kan vi erbjuda barnen en rik och mångsidig lärandemiljö där barnens intressen, nyfikenhet, fantasi och kreativitet får fullt utlopp.

Vi vill ge barnen rötter och vingar – Rötter som gör att de står stadigt på en säker grund och vingar som gör att de kan känna lyftet, när de utvecklas och lär under kreativa och lustfyllda former.

SAGOPEDAGOGIK

Välkommen in i Sagans värld! Här kan allt hända!

Du får stiga in i det magiska sagorummet och slå dig ner på sagomattan. Vi tänder ett ljus och barnen säger den magiska ramsan för att tändstickan ska tändas; Hokus Pokus Filiokus! Nej… den fungerade inte. Vi provar den andra; Abrakadabra Simsalabim! Ljuset tänds. Vi måste pingla i klockan också, och räkna tillsammans; Ett… Två… Tre! Nu kan sagan börja…

Sedan 2002 har Barnhagens förskola arbetat med sagopedagogik som inriktning. Fem av oss som jobbar på Barnhagen är nu diplomerade sagopedagoger. Utbildningarna till att bli diplomerad sagopedagog leds av Maria Rossövik, grundaren av Sagokompaniet. Hon leder utbildningar runt om i landet.

Att jobba med sagopedagogik innebär att vi arbetar tematiskt med en eller flera sagor under ett helt år. Genom att ha sagan i fokus får vi in målen från Läroplanen för förskolan.

På Barnhagen går  den utvalda sagan som en röd tråd genom hela verksamheten. Ofta börjar årets sagoarbete med att vi pedagoger aktivt lyssnar in barnen för att få ledtrådar till vad som intresserar dem. Vi kan då välja att skriva en saga själva eller välja någon färdig som vi tycker passar och som innehåller de delar vi vill arbeta med; t ex värdegrund, normer och värden, naturvetenskap eller matematik.

Vi pedagoger planerar året efter sagan – en grovplanering med de mål vi vill få in i verksamheten; Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande. Under årets lopp är vi lyhörda för barnens tankar och idéer och utvecklar och utformar sagoarbetet efter detta.

En saga kan berättas på många olika sätt. Vi använder oss av bilder, figurer, pinndockor, skuggteater eller ”ingenting” när vi berättar. Vi och barnen dramatiserar och leker sagan och bearbetar den på många olika sätt. I en sagovärld kan allt hända! Här blandas spänning med nyfikenhet och glädje under trygga former. Här möter barnen en berättare som med hjälp av olika medel berättar en saga. Berättaren är någon av oss pedagoger som även ibland förvandlas till en sagofigur.

Genom sagopedagogiken kan barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet tas tillvara.  Vi tillverkar material som behövs i sagan och skapar tematiskt utifrån sagans tema.

Sagoberättandet ger många ringar på vattnet. Barnen ges möjlighet att fortsätta sagoarbetet genom att berätta sagor, leka sagor och dramatisera själva. Detta märks tydligt i barnens lek! Sagoarbetet ger stora möjligheter till språkutveckling hos barnen. De återberättar och skapar egna sagor, ritar egna sagor och använder sig av sagor i leken. Barnen tillverkar sagor i Photostory på datorn och vi använder iPad som ett arbetsverktyg i sagoskapandet.

Sagoarbetet handlar också om att kunna lyssna, att komma med idéer, att arbeta med värdegrundsfrågor och att stimulera fantasin. Vi pedagoger finns alltid nära till hands för att lyssna och dokumentera barnens utveckling och lärande.

Att barnen trivs och är trygga är självklart och barnen får vistas i en kreativ miljö med många möjligheter och ha roligt under sin förskolevistelse.

Avdelningar

Kulan

1-3 år

På Kulan strävar vi efter att barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga. Materialet och leksakerna finns tillgängligt för barnen att själva plocka fram och välja vad de vill leka med. Vi tar tillvara på barnens intressen när vi utformar miljön och tillför det material som intresserar barnen. I  ”köket” leks det är restaurang, affär, picknick, eller så hänger det superhjältar här.

I bygg- och konstruktionshörnan försöker vi hitta material som inte är givet i förväg utan som kan locka till kreativitet och med fantasin kan vad som helst byggas.

Barnen tycker det är roligt med olika rörelseaktiviteter så som Smultrongympa och Röris, vi bygger hinderbanor och dansar till musik. Både ute och inne!

Efter lunchen sover de barn som behöver sova och de andra får lyssna på högläsning som vila.

På fredagar berättas sagan på olika sätt. Vi bjuds in till sagorummet där allt kan hända!

Vi på Rövarkulan har samling varje dag med syfte att arbeta språkutvecklande och med den matematiska förmågan genom sånger, språklekar, rim och ramsor, munmotorik och AVT. Samlingen är också en stund för att samla ihop barngruppen och uppmärksamma varje individ. Här ges utrymme för samtal och att lyssna på varandra. För små barn är igenkänning och repetition viktigt. Vi lyfter de olika språk som finns representerade i barngruppen.

Vi har också tillgång till vår ateljé där vi skapar i stort sett varje dag! Vi vill att barnen ska få uppleva att arbeta med olika material och tekniker, att få skönmåla när man vill men också planerad skapande verksamhet.

Lyan

3-5 år

På Lyan jobbar vi antingen alla tillsammans men ofta gör vi saker i mindre grupper.  Vi skapar ofta och mycket, både utifrån sagan och med andra projekt.

Berättandet och arbetet med sagor finns ständigt på Lyan. Barnen skapar t ex egna sagor med hjälp av iPaden som arbetsverktyg.

Matematik finns överallt i vår vardag, om vi synliggör det och pratar om det som just matematik. Barnen skapar mönster i pärlplattor, ritar mönster, räknar, skriver symboler och mycket mer. Det är logik, symmetri, geometri och många andra läranden som kommer in.

De dagar vi väljer att gå på utflykt leker vi såklart, träffar på olika figurer, vi bygger kojor och leker gruppstärkande lekar. Ibland går vi hela förskolan tillsammans och ibland delar vi upp oss, Lyan och Kulan för sig, beroende på vilket syfte vi har med utflykten.

På fredagar bjuder vi in barnen till vår fantastiska sagovärld.

Varje dag har vi en gemensam samling. Då sjunger vi en välkomstsång som heter ”Hej hej hej, välkommen hit”. Vi räknar barnen och uppmärksammar vilka som är här eller vad de gör som inte är här. Mycket sång och ramsor och en hel del matematik brukar det bli. Vi har också flera kompisar som brukar komma och hälsa på under samlingen; Hunden Hugo och Katten Stina, Krokodilen Konrad och Valpen och Räven och många fler.

Alla barn har rätt till vila och efter lunchen har vi varje dag högläsning, lyssnarsaga eller massage för barnen på Lyan. Vi har infört ”barnens val”, där barnen får turas om att välja typ av vila.

Personalen

Personalen är verksamhetens viktigaste resurs och Barnhagen har ett stabilt arbetslag med sammanslaget både lång och bred erfarenhet. För personalen är det viktigt att ständigt utveckla arbetssätten och växa som pedagoger. Fortbildningar och kompetensutveckling är därför prioriterade. Varje pedagog har sin unika kompetens och brinnande intressen vilket gör att barnen i sin tur får möjlighet att lära sig olika saker och få en mångsidig utveckling.

Utbildningssatsningen 2015-2017 gör vi inom s.k Vägledande samspel eller International Child Developement Programme (ICDP) på engelska.

Hedda Pettersson

Jannica Pettersson

Jannica är barnskötare och har jobbat på Barnhagen sedan 1990. Hon brinner för sagor, drama och teater! Är vår huvudförfattare för bland annat Sagan om Cirkus Salamander och Sagan om vännerna i Dinoland! Vurmar för de yngsta barnen och har huvudansvaret för inskolningarna just nu. Har varit diplomerad Sagopedagog sedan 2002. Gått bland annat förskolelyftet och nu senast ICDP – vägledande samspel.

Jannica Urdén

Linnéa Örkegård

Barnskötare och resurspedagog, började på Barnhagen hösten 2013 efter att tidigare arbetat i Sigtuna kommun. Linnéa har specialkompetens inom AVT – Audio Verbal Therapy och att jobba språkutvecklande i barngruppen med det. Linnea blev diplomerad Sagopedagog 2015.

Malin Östergaard

Förskollärare och tillförordnad förskolechef (ca 30% administrativ tid, resten i barngrupp). Efter Förskolexamen arbetade Malin en termin i Knivsta kommun innan hon kom till Barnhagen i december 2013. Har varit föräldraledig men var tillbaka igen januari 2016. Malin är musikalisk och skriver titt som tätt nya sånger och ramsor på förskolan. Hon fokuserar gärna på att jobba med språkutveckling och musik.

Mia Hallgren

Förskollärare, har arbetat på Barnhagen sedan 1993. Mia blev diplomerad Sagopedagog 2002. Hon har ständigt nya projekt på gång med de äldre barnen på Lyan, oftast är det nya spännande skapande aktiviteter eller naturvetenskapliga experiment! Mia gick under hösten 2015 ICDP utbildning.

Mia Hedström

Barnskötare som även provat på att vara resurspedagog. Mia har jobbat på Barnhagen sedan 2000. Hon brinner lite extra för barnmassage och barnyoga och har gått fortbildning på Axelsons inom detta. Gick förskolelyftet och arbetar gärna med värdegrunden och matematik! Blev diplomerad Sagopedagog 2002 och gått ICDP-utbildningen. Mia är även skyddsombud på förskolan.

Personalens kontaktuppgifter finns här.